XXXII  Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

The 32 nd International Catholic Film and Multimedia Festival

 

           „KSF NIEPOKALANA  2017”

                               
Niepokalana oto nasz ideał 
        „Zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną   (Św. Maximilian Maria Kolbe)
                                                

                                              "Immaculate is our ideal."
"Get the world for Christ through the Immaculate"    (Saint Maximilian Maria Kolbe)Warszawa, 1 października 2017 /   Warsaw, the 1st  of October, 2017

 

KATALOG

 

Spis treści / Contents

Komitet  Honorowy /   Honorary Committee
Partnerzy Główni - Sponsorzy /  Partners - sponsors
Patronat Medialny /  Media Partners 
Komitet Organizacyjny  /  Organizing Committee 
Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego / Board of Directors Catholic Film Association   
Werdykt Jury /  Jury Annoucement
Nagrody KSF „Multimedia w służbie Ewangelii im. Juliana Kulentego” /
Award of Julian Kulenty – “Media In the Service of the Gospel”

Zgłoszone filmowy i programy tv i teledyski / Send in films, tv programs, videoclips 

 programy radiowe / radio programs  ; programy multimedialne / multimedia programs

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego / History  of Catholic Film Association

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biuro FestiwaluKatolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maximiliana Marii Kolbego
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, Polsk
a  
tel/fax  (+48 22) 823 44 89; (+48) 602 126 206 (+48) 604 455 824 ; (+48) 601 814 096) www.KsfNiepokalana.pl ;  e-mail: ksf@festiwal@ksfNiepokalana.pl
Konto Bankowe: Bank PeKaO  , Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
00-897 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79;  nr 53 1240 6218 1111 0000 4616 2265


XXXII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów
                                  
„KSF Niepokalana 2017”

OSOBISTY  PATRONAT  HONOROWY
Arcybiskup Henryk Hoser – Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej

KOMITET HONOROWY
Marek Kuchciński - marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
abp Wojciech Polak  - Prymas Polski
Jan Józef Kasprzyk - p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Zdzisław Sipiera - wojewoda Mazowiecki
Adam Struzik - marszałek województwa Mazowieckiego
abp Wacław Depo - Ordynariusz Częstochowski, przewodniczący
                                  Rady Episkopatu Polski ds. środkow społecznego  przekazu
                                
abp Sławoj Leszek Głódź - Ordynariusz Gdański
abp Marek Jędraszewski –
Metropolita Krakowski
abp Damian Zimoń –
biskup Diecezja Katowicka
abp Antoni Pacyfik Dydycz – biskup senior Diecezja Drohiczyńska
bp Tadeusz Pikus - Ordynariusz Drohiczyński
bp Adam Lepa –biskup senior Diecezja Łódzka
Stanisław Kruszewski - burmistrz miasta Józefowa
prof.Tamara Zacharuk - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego-Siedlce                                

PARTNERZY -  GŁÓWNI   SPONSORZY

- Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Caroll Porczyńskich
-  Mazowiecki Instytut Kultury


PATRONAT MEDIALNY

- Telewizja Polska SA
- Fundacja i Portal Opoka
- Tygodnik Niedziela
- Radio dla Ciebie
- Tygodnik Linia Otwocka

PARTNERZY I SPONSORZY
Fundacja Polska-Europa-Polonia
Stowarzyszenie Dzeinnikarzy Polskich
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wOddział w Warszawa
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Signis Bialoruś -  Festiwal Magnificat

Miasto Józefów
Cukiernia Wanda
MOT-GUM

EXITUS
BRUK-BUD

Komitet Organizacyjny Festiwalu Niepokalanów 2016
Ryszard Nowaczewski -
 dyrektor Festiwalu , p.o. prezes KSF, tel.(+48) 601 814 096
Danuta Stachyra -
zastępcą dyrektora Festiwalu tel.(+48) 604 455 824,
Zygmunt Gutowski - zastępcą dyrektora Festiwalu tel. (+48) 602126206
Grażyna Krupska –
kierownik Biura Festiwalu - tel. (+48) 22 823 44 89.
Romuald Wierzbicki,
Krystyna Młoduchowska-Dziob.

Zarząd Katolickiego StowarzyszeniaFilmowego
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

Ryszard Nowaczewski – p.o. prezes KSF
Paweł Woldan
- wiceprezes, 
Danuta Stachyra - skarbnik,
Romuald Lech Wierzbicki
,
Zygmunt Gutowski
Antoni Zięba 

Komisja Rewizyjna
Grażyna Krupska -
przewodnicząca
Krystyna Młoduchowska-Dziob

Komunikat Jury

XXXII MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO

FESTIWALU FILMÓW I MULTIMEDIÓW

„KSF NIEPOKALANA 2017”

 

  Jury Festiwalu  w składzie:

-  Alina Czerniakowska - reżyser filmowy
-  Zygmunt Gutowski - dziennikarz radia i tv,  przewodniczący Jury
-  Romuald Wierzbicki - reżyser filmowy, sekretarz Jury
-  Eugeniusz Jachym – aktor, reżyser
-  Krystyna Młoduchowska-Dziob – socjolog, krytyk filmowy
-  Sławomir Sobczak – pedagog, profesor UPH Siedlce
- Joanna Zienkiewicz – dr psycholog, psychoterapeuta
- Elżbieta Cieślik – dziennikarz
- Andrzej Maywald – dziennikarz
- s. Katarzyna Purska – urszulanka, pedagog
W obradach uczestniczyli  Ryszard Nowaczewski – dyrektor Festiwalu,  p.o. prezes  KSF
oraz Danuta Stachyra – wicedyrektor Festiwalu ds. organizacyjnych

Na Festiwal "KSF Niepokalana 2017" nadesłano 240 prac festiwalowych  filmów, programów multimedialnych oraz programów radiowych z 22 krajów: Australii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Indonezji,  Litwy, Białorusi, Czeskiej Republiki, Dominikany, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady, Korei Płd., Rosji, Ukrainy, USA, Singapuru, Zimbabwe Polski.  Szczegółowe informacje i wykazyprac nominowanych
 do nagród znajdują się w interneciena stronie
www.ksfNiepokalana.pl.

GRAND PRIX

Paweł Woldan  (Polska)  -  „Totus  Tuus”  (32F020)  90’  prod.
TVP SA 

            Akcja spektaklu dzieje się od momentu zamachu 13 maja 1981 roku na Jana Pawła II i podczas pobytu Ojca Świętego w Klinice Gemelli w Rzymie. Jan Paweł II pragnie zapoznać się z niepublikowaną dotychczas trzecią tajemnicą fatimską. Uważa, że swoje cudowne ocalenie zawdzięcza Matce Bożej. To Jej zawierzył swoje kapłaństwo i swoje życie. Drugą prowadzoną równolegle – na zasadzie retrospekcji – akcją ukazaną w spektaklu są sceny przedstawiające kard. Karola Wojtyłę niedługo przed wyborem na Stolicę Piotrową
i wydarzenia z Nim związane opisujące kulisy konklawe i decyzję o przyjęciu godności Biskupa Rzymu. Paweł Woldan – scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych i spektakli Teatru Tv.   

FABULARNE  / Feature films

I Nagroda
Andres Garrigo (Hiszpania) -  „Fatima el Ultimo Misterio”(2F019)  60’
                  prod. Goya Producciones        
Fabularyzowana opowieść  o współczesnym odczytywaniu roli Objawień w Fatimie w obaleniu komunizmu, w tym m.in. roli Prymasa Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II
oraz ich wpływie na współczesne życie ludzi


.            
II Nagroda
Martin O’Brien  (WielkaBrytania) – „Babies”  (32F091)  29’ prod. Ten Ten Production
17-letnia Annie stwierdza ze jest w ciąży z 18-letnim przyjaciele, Joe. Gdy ogłosili te wiadomość –reakcja ich rodziców i ich działania zmieniają na zawszeżycie wszystkich zaangażowanych . „Babies” jest bardzo mocnym krótkim filmem o życia przed poczęciem zrealizowanym przez katolicka angielska organizacje TenTenProduction         
17-year-old Annie discoversthatsheispregnant to her18-year-old boyfriend, Joe.  As theyshare the news, theirparents’ reactions and theirsubsequentactions,changesthe lives of allinvolvedforever.  ‘Babies’ is a powerfulshort film about the dignity of life beforebirthmade the Catholic UK-basedproductioncompany, Ten TenProduction.

III Nagroda
Abbe Reese  (USA)  - „Chosen- Custody for  Eyes”
(32F037)  60’         
Realizowany w jednym z Klasztorowo najściślejszej formule religijnych, położonym w obrębie wyspiarskiego klasztoru w Corpus Christi w Rockford, w stanie Illinois   -film „Chosen” (Wybrana -Kustodia oczu)”  jest intymnym portretem młodej kobiety w procesie stawania się siostra  zakonną. Film realizowany przez siostrę w postaci dziennika  wideo ukazuje ja w zakonie, w którym członkowie przestrzegają monastycznej ciszy i szukają anonimowości.

DOKUMENTALNE / Documentaries

I Nagroda
 Inka Bogucka (Polska)  - „Misjonarka”  (32F106)  10’19”  TVP
Wzruszająca opowieść o polskiej wolontariuszce,  która została zamordowana  na misjach
w Afryce.
           
II Nagroda
David Naglieri  (USA) – “The Face of mercy“  (32F010)  -  39’
                      prod.
Rycerze Kolumba       
Film opowiada historię ludzi, którzy w swoim życiu doświadczyli przebaczenia lub udzielili przebaczenia, udowadniając, że Boże Miłosierdzie - orędzie św. Faustyny, Apostołki Miłosierdzia, oraz św. Jana Pawła II, Papieża Miłosierdzia - nie jest teologiczną abstrakcją, ale jest żywe, obecne i jest siłą, która odmieni świat.
                       
III Nagroda                                    
Jarosław Mańka(Polska)  „Fatima  Orędzie wciąż aktualne” (32F104), 71’12”
                    Fundacja Instytut Edukacji (Polska)

Film ukazuje historie Objawień Fatimskich i ich wpływ na dalsze losy świata.  

DOKUMENT  HISTORYCZNY / Historical Documentarie

I Nagroda
Mirosław Krzyszkowski,    Bogdan Wasztyl (Polska) – „Lustro”  (32F029)  45’
            Stowarzyszenie Auschwitz Memento        
        
Film opowiada historię Edwarda Padkowskiego, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej; więźnia Auschwitz, w którym zetknął się ze św. Maksymilianem. Uciekł z obozu, aby jako partyzant pomagać kolegom za drutami. Po zakończeniu wojny był prześladowany przez UB. Uciekł z więzienia Moczara. Do końca życia nie wyrzekł się swoich chrześcijańskich i narodowych ideałów. 

II Nagroda
Roman Vavra (Czeska Republika) - „ Jako  bychom  dnes  zemrit  meli” (32F002)  52’,  prod. Czeska Telewizja           
     Mocna opowieść o konflikcie między państwem a Kościołem opowiadała o dramatycznym losie torturowanego księdza Josefa Toufara z Číhošť. Fascynujący i prowokujący film dokumentalny, tak jakbyśmy powinni umierać dzisiaj, przedstawia kluczowe punkty życia, historii i ludzkiej autentyczności Josefa Toufara.

III Nagroda  
Nick Goryachkin (Rosja) – “From Francis to Francis”  (32F030)  30’ prod.
Blagovest  (Rosja)
Dokument odkrywa duchową tradycję Franciszkanów w Kościele Zachodnim i Wschodnimi.
Dlaczego kardynał Bergolio wybrał imię świętego Franciszka. Filmowany w Asyżu (Włochy), w Argentynie
 i Rosji pokazuje dziedzictwo tradycji św. Franciszka z Asyżu  i kontynuacji w dziele obecnego Papieża.
 
               
PROGRAMY TELEWIZYJNE / Television programs

I Nagroda
Stefano   Mazzeo (USA, W. Brytania) – „
Message of  Fatima”  (32F015/8)  4x30’  
               prod. EWTN
Czteroodcinkowa docu-drama poświęcona historii objawień w Fatimie. Emitowana na całyświat każdego 13 dnia miesiąca w Telewizji EWTN – równieżpoprzez  internet.

II Nagroda
Stepan  Josef   Lankoci (Czech Rep./USA) – „Agnes of Bohemia”  (32F082)   53’
                prod. Telepace s.r.o. - EWTN
Film przedstawia życie św. Agnieszki, która urodziła się w rodzinie królewskiej, ale zdecydowała się zrezygnować z życia w luksusowej wymiany żyjących poświęconych opiece najuboższej i życia z Bogiem. Stała się 700 lat po jej śmierci - zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji. Zrealizowany we współpracy z EWTN (USA) film jest docu-dramą, łączącą   dokument ze scenami odtwarzanymi  przez aktorów.

The film depicts life of Saint Agnes who was born into the king’s family but she decided to give up the life in luxury interchange of live devoted to the care of poorest and to life with God. She became Saint 700 years after her death - just few days before the Velvet Revolution           in Czechoslovakia started. The film consist of commentaries and dramatic scenes (docudrama) cerated in cooperation with EWTN (USA)

III Nagroda
Krzysztof  Żurowski (Polska )  - “Ojciec Leon – blogier  dusz “   (
32F066)  54’ prod. TVP SA   Ojciec Leon Knabit po wygraniu  “Bloger Roku”   jest atakowany przez hejterów. Natomiast współbracia Benedyktyni z Tyńca zarzucają Ojcu Leonowi, że nie ma go prawie w klasztorze.  Jest ciągle na jakiś spotkaniach towarzyskich lub w podróży. Czy to jest jego wada czy zaleta?      

EDUKACYJNE I KATECHETYCZNE /  Educational an catechetical

I  Nagroda
Zdzisław Sowiński /Tadeusz Szyma –„ Jasnogórskie Te Deum Laudamus  966 – 2016”
            (32F064)  54’21”  
Film dokumentalny spinający z sobą dwa niezwykle ważne dla Kościoła w Polsce  oraz dla polskiej państwowości jubileusze: Tysiąclecia i Tysiąc pięćdziesięciolecia Chrztu Polski. Początkową i końcową klamrę stanowią fragmenty jubileuszowych obchodów na Jasnej Górze z udziałem papieża Franciszka, a pomiędzy nimi rozsnuta jest ciekawa i poruszająca opowieść o obchodach milenijnych sprzed pięćdziesięciu lat oraz przygotowaniach do nich, w ramach ogólnonarodowej Wielkiej Nowenny,  rozpoczętej w 1957 roku.
II  Nagroda
Adam Kraśnicki  - „Prorok nie umiera–ks. Franciszek Blachnicki”  (
32F087)  - 70’10” TVP SA,  IPN (Polska)
Film biograficzny ożyciu i wizjach twórcy Ruchu Oazowego Światło-Życie zarówno w Polsce jak i na wygnaniu w Niemczech w czasie Stanu Wojennego, gdzie zakończył swoje życie w tajemniczych okolicznościach.

III Nagroda
Artur Janicki – „Cukierki  Księdza Wali” (
32F105)  54’30”        (Polska)        
Ks. Czesław Wala został w 1967 roku wysłany do "zabitej dechami" wsi Kałków dla katechizowania dzieci. W szopie. Po 4 latach w innej szopie urządził kaplicę - nielegalnie. Po lejnych latach zbudował kościół - także nielegalnie. Założył teatr, 7 scholi, zespół muzyczny. Z pomocą wychowanków zbudował monumentalna Drogę Krzyżową, której XIV stacja jest monumentalna Golgotą - Martyrologium Narodu Polskiego z 39 kaplicami. duszpasterzem był przez 50 lat.

FILMY AMATORSKIE / Amateur films

I  Nagroda
Tomasz Wiśniewski  (Polska)  - „Na ambonie (On the Pulpit)”  (
32F005) 26’
Pan Kazimierz żyje bez nóg utraconych w wypadku. Jest człowiekiem pogodnym i religijnym. Ma w sobiewięcejpogodyducha  niż   niejeden zdrowy

II Nagroda
Abbi Alberto (Republika Dominikana)  -  „Camino a Higuey  Our Lady of Altagracia „   
                  (
32F098) 70’ prod. Elsa Turull  de Alma                   
Nasza Pani z Altagracia” był pierwszym obrazem Niepokalanej przekazanym do hiszpańskiej kolonii w zachodniej hemisferze w pierwszych latach XVI wieku. Dzięki temu obrazowi kult Matki Jezusa trwa w Dominikańskiej Republice do dnia dzisiejszego. Film dokumentalny przedstawia świadectwa pielgrzymów, ukazuje jak wspólnota w oparciu o wiarę współdziała w różnych sytuacjach. Juz od 300 lat trwa tradycja 5-dniowej pielgrzymki do Sanktuarium Naszej Pani Altagracia w Bazylice de Higuey.
Our Lady of Alktagracia is the first image of the Virgin brought to the wester hemisphere in the yearly XVI century oin the Spaniard colonizing fleet. The devotion of the Holy Mother of Jesus in the Dominican Republic has been carriage ever since. This documentary is about the testimonies of pilgrims , it demonstrated how a community comes together in different scenario to worship under the same religious believe. A longlasting of more then 300 years thake place in a 5-days journey towards the Sanctuary of “Our Lady of Altagracia: (Basilica de Higuey at the east side of The Island, pilgrims walks without rest as an act of love and devotion inviting the spectator to the path of Jesus.

III Nagroda  
Selina de Maeyer (Holandia) – “ Come and see”  (
32F035)  11’  prod. Betsaida 
Młody mieszkaniec domu nagle wchodzi do pokoju i sprawia, że ​​jesteśmy uczestnikami jego radości. Chłopak zapala świecę i opuszcza dom, wchodząc do dużego miasta. Pomimo niebezpieczeństw, które mogą zagrozić małemu chłopcu, zdecydowanie kontynuuje swoją samotną drogę w zatłoczonym mieście. W ten sposób subtelnie staje się jasne, że ktoś prowadzi i towarzyszy chłopcu oraz pomaga mu osiągnąć cel jego podróży
In an unspecified living room, we’re affected by a silent presence that seems to hide behind simpledevotions.  
A young inhabitant of the house suddenly enters the room and makes us partakers of his joys. Looking through the window, a mysterious desire awakens in his heart. Is it a kind of an unspokencall?   Following this silent voice, the boy ignites a candle and leaves the house, going into the big city.  Despite the dangers that might threaten a little boy, he resolutely continues his lonely road in the  crowded city. On this way, it subtly becomes clear that someone guides and accompanies the boy and  helps him to reach the goal of his strange journey.
 TELEDYSKI  / Videoclips

I Nagroda
 Jiji  Kalavanal  (Indie) -  “All Indians are my brothers”  (
32F024)  3’ prod. Don Bosco Image                   .
Krótka refleksyjna opowieść o  głodującej uczennicy w bogatej i dobrze zorganizowanej
z pozoru szkoły. Dziewczynka mdleje z głodu, jednak w chwili otrzymania pożywienia
– myśli nie tylko  o sobie, ale I o swoim głodnym bracie.
If you want to be in someone else's shoes you need to first remove your moccasins”.    
Jeśli chcesz być w butach innej osoby – musisz zdjąć własne mokasyny.
W wolnym tłumaczeniu – by zrozumieć  innych - musisz wczuć się w ich położenie.

II Nagroda
Marek Domagala, o. Mariusz Wojtowicz  (Polska)  „Nasze Karmelitańskie życie”
            ( 32F046) 4’40  prod. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych    
Syntetyczna artystyczna  prezentacja karmelitańskiego życia i obecności w Polsce w Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.           


III Nagroda
Janusz Supernak,   Andrzej  Lenard  (USA)  „Pieśń Dziękczynna”  (32F008), 4’
                       prod. Hussar Studio            
Teledysk ten miał na celu podsumowanie, a przede wszystkim wyraz dziękczynienia Panu Bogu za dotychczasowe życie i osiągnięcia autora utworu – utworu – prof. Janusza Supernaka z San Diego (USA) .


Nagrody specjalne  za wartości patriotyczno-edukacyjne / Special awards

 - Bogusława Stanowska–Cichoń  (Polska)  - „Wygnaniec”  (32F006) 30’
                   i „Karmelitański Papież”  (32F089)   55’ prod.  TVP Kraków  (Polska)  
Film o Arcybiskupie Eugeniuszu Baziaku – duszpasterzu diecezji lwowskiej i krakowskie w latach 1890–1962

 - Ernestyna Skuryat-Kozek  (Australia) – „Jeszcze Polska zatańczy”   (32 F 023) 60’ 
                   
prod. Puls Polonii 
Akcja filmu rozgrywa się w latach 1794-1796. Film ukazuje dzieje Kościuszki po przegranej bitwie maciejowickiej, pobyt w niewoli carskiej, uwolnienie  i triumfalną podróż przez Finlandię, Szwecję i Anglię.  Wzbogacony muzyką specjalnie dla filmu skomponowaną. Dedykowany Aborygenom Ngarigo, tradycyjnym kustoszom Góry Kościuszko; jej  nazwa  maprzypominać  o ideałach wolności, demokracji i równych praw, którym Naczelnik poświęcił swe życie.

- Jarosław Mańka(Polska)  „Fatima  Orędzie wciąż aktualne” (32F104), 71’12”
                    Fundacja Instytut Edukacji (Polska)

Film ukazuje historie Objawień Fatimskich i ich wpływ na dalsze losy świata.   Ukazuje on m.in. historię „odkładania” przez poszczególnych papieży aż do roku 2000  upublicznienia treści trzeciej Tajemnicy Fatimskiej Czy Rosja się naróciłą? Intencją filmu jest przypomnienie warunków wypowiedzianych przez
Matkę Boża w Fatimie, które mogą uratować świat : pokuta, odmawianie różańca, praktyka pierwszych sobót miesiąca i zawierzenie Rosji jej sercu przez Papieża.


-  Dagny Baczyńska (Polska)– „Misteria Antiqua Polonia (2016)”  prod. Galeria
                     Autorska i Teatr Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej  Polska
Koncert w Warszawie w ramach uroczystego wernisażu artystów Grupy Rota "1050-lecie Chrztu Polski".11 grudnia 2016 r. -  Galeria Autorska i Teatr"Well Art" Bogny Lewtak-Baczyńskiej 


 - Andrzej Siedlecki   (Australia)
  - „Piłsudski – dla Polski żyć”  (32F011)  95‘
 Para małżeńska, Japonka i Polak lecą z Sydney do Polski, by studiować działalność
Józefa  Piłsudskiego i drogę do niepodległości Polski
.

 - Jurij  Goruliow (Białoruś)   – „Droga do nawrócenia”  (32F038) 40’ dok. 
                           prod. Stopkadr
Film o peregrynacji figury Matki Boskiej z Fatimy po Białorusi

- Paweł  Kęska ( Polska) - „Matka” (32R008)  19’43”  prod. Paweł Kęska / Caritas/Polskie Radio Pr.I 
Matka – blisko 70 letnia Czesława opiekuje się samotnie synem Łukaszem, który od momentu tragicznego pobicia znajduje się w śpiączce. Matka walczy o to aby syn wypowiedział choć jedno słowo.

- Fabrice  Blee  (Kanada)  - L’Auroredutrefonds  (
32F051)  60’56”               
Film ukazuje przebudzenie  inspirowane przez benedyktyna  Henri Le Saux (1910-1973), który po 20 latach życia w klasztorze w Bretanii, wyjechał do Indii, aby przynieść najlepsze życie monastyczne. Spotkał się z RamanąMaharsi, mędrcem rusztowym w świętej górze Arunachala. Wpływ był tak potężny, że zaczął swoja duchową przygodę, która  przyniosła  mu odrodzenie..
This isan awaking inspiried by the Benedictine Henri Le Saux (1910-1973), After living 20 years in a monastery in Brittany , he left for India for bringing the best monastic life. He encountered RamanaMaharsi, a grate sage at the sacred mountain Arunachala. The impact was so powerful that he began a spiritual advanture that brought his own rebirth.                       


Javier Alson  (USA) -   „Cantos Marianos II -  album muzyczny” (32M106)    
                  prod. Semacom Foundation  -
Album muzyczny – Pieśni Maryjne

PROGRAMY RADIOWE  - SLUCHOWISKA

I Nagroda
Małgorzata Żurakowska (Polska) -  „Opiekun Pani Biedy” (32R005)  35’05”
               i  „Matka nie opuszcza” (32R006)  32’17”
    prod. Radio Lublin
Historia pielgrzymki Figury Matki Bożej Fatimskiej, która przyleciała do Polski w 1978 i została zaaresztowana na Okęciu co miało nie dopuścić do jej peregrynacji. Wierni i kapłani znaleźli na to sposób…


II Nagroda
Anna Musialik-Chmiel  (Polska) – „Piekarskie Jeruzalem” (32R007)  prod. Polskie Radio Katowice
Relacje z przygotowań doobchodów Męki Pańskiej w Piekarach Śląskich.

III Nagroda
 Anna Rawska  (Polska) – „Kaszubska Mateńka” (32R001)  prod. Polskie Radio Koszalin

PROGRAMY RADIOWE  - REPORTAŻE

I Nagroda
Marta Rebzda (Polska) – „Światło które nie gaśnie” (32R011) - 29’58” , prod. Polskie  Radio
 
II Nagroda
Patrycja Jenczmionka-Błędowska (Polska) -  „Mamy swoją świętą w niebie” (32R016) 
                    prod.  Radio Rodzina Wrocław 
W Polsce dokonuje się ok. tysiąca legalnych aborcji. Część aportowanych stanowią dzieci z wadę letalna. Czy można dać1,5 godz. Życia długooczekiwanemiu dziecku?
Świadectwo państwa Kamińskich, którzy podjęli się walki o chwilę życia córki
.

III Nagroda
  Grażyna Preder (Polska) – „Skarby Kościoła w Sielsku” (32R003) – 24’23”
           i „Wspólnota Cenacolo” (32R004)
26’  prod. Polskie Radio Koszalin
- Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sielsku kryje w swoim wnętrzu skarby, które przybyły z mieszkańcami z Kuropatnik w powiecie tarnopolskim. Ocalały dzieki proboszczowi ks. Franciszkowi Jastrzębskiemu.
- Kilkanaście kilometrów od Koszalina we wsi Gieskowo w XIX-wiecznym pałacu znaleźli schronienie młodzi ludzie „po przejściach” uzależnieni od narkotyków, alkoholu. Są podopiecznymi medzynarodowej wspólnoty Cenacolo  pomagającej uwolnić się od wszelkich uzależnień.          

PROGRAMY MULTIMEDIALNE
 
I Nagroda
E-Lite Distribution - Krzysztof Gruszka, Piotr Michalczyk  (Polska)  - Kolekcja „Ludzie Boga”   – zbiór 100 albumów  DVD  z książkami   prod. E-LITE Distribution

II Nagroda
 Hanna Chodak, Ewa Suchowiejko,  Łukasz Kulisiewicz (Polska) –  „Pakiet Komputerowy Quiz o Świętych   cz. 1 i cz. 2”  (32M003)   prod. Wydawnictwo Pasterz 

III Nagroda
Grzegorz Kutermankiewicz, Marek Dyżewski   (Polska) – „Wyznanie wiary w języku
           muzyki” (32M004)
  180’   prod. Grzegorz Kutermankiewicz 

 

 

 

 

 

 

=======================================================

KATOLICKIE  STOWARZYSZENIE  FILMOWE im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
MIĘDZYNARODOWY KATOLICKI  FESTIWAL  FILMÓW I  MULTIMEDIÓW „KSF NIEPOKALANA”
ul. Barska 2;    02-315 Warszawa , Polska
tel/fax  (+48 22) 823 44 89; (+48) 602 126 206 (+48) 604 455 824 ; (+48) 601 814 096) 
NIP  522- 10- 04- 022 ;   Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
PEKAO SA O/ Warszawa, Al.
Jerozolimskie  65/79   Nr 53 1240 6218 1111 0000 4616 2265
e-mail: 
ksf@KsfNiepokalana.pl   Internet: www.ksfNiepokalana.plwww.warszawa.mazowsze.pl

 

 

XXXII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów
"KSF Niepokalana 2017"


  . Na Festiwal "KSF Niepokalana 2017" nadesłano 240 prac festiwalowych  filmów, programów multimedialnych oraz programów radiowych z 22 krajów: Australii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Indonezji,   Litwy, Białorusi, Czeskiej Republiki, Dominikany, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady, Korei Płd., Rosji, Ukrainy, USA, Singapuru, Zimbabwe Polski.   Są wśród nich filmy fabularne i dokumentalne, a także programy telewizyjne znanych polskich i zagranicznych twórców. Szczegółowe informacje i wykazy prac nominowanych do nagród znajdują się na stroniewww.ksfNiepokalana.pl

Zakończenie Festiwalu  odbylo się w niedzielę 1 października 2017 r. w Warszawie w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II Fundacji Caroll Porczyńskich.
         Tradycyjne hasło Festiwalu,  zainicjowanego i organizowanego już od 32 lat przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, brzmi: "Zdobyć   cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną"  oraz "Niepokalana - oto nasz ideał" (Św. Maksymilian Maria Kolbe). Jest to coroczny przegląd filmów, programów telewizyjnych, radiowych  i multimediów. Dominują w tym roku szczególnie filmy maryjne o ponadnarodowym znaczeniu Objawień w Fatimie oraz roli Polski i  św. Papieża Jana Pawła II w dążeniach do uniknięcia wynikających z nich zagrożeń, o znaczeniu Jasnej Góry oraz Kultu Miłosierdzia Bożego i przesłania św. Siostry Faustyny w umacnianiu Wiary nie tylko Polaków. Szczególnie godne zainteresowania są filmy i programy o „Ludziach Boga” i to zarówno w ramach liczącej ponad 100 filmów zgromadzonych przez Wydawnictwo E-lite w kolekcji o tej nazwie, jak i najnowszych filmach o abp. Eugeniuszu  Baziaku,
o. Honoracie Koźmińskim, ks. Blachnickim, ks. Czesławie Wali, Don Carlo Gniocci  z Włoch,  czy o św. Agnieszce i ks. Josefie Toufara z Czech. Nadesłano tez z dalekiej Australii filmy o Piłsudskim, Kościuszce czy Josephie Conradzie. Nie zabrakło również filmów o prześladowanych po wojnie bohaterach II Wojny światowej czy żołnierzach wyklętych, a także trudnych i tragicznych nieraz losach współczesnych misjonarzy i bohaterów  dnia codziennego w nieuczestniczących dotychczas w naszym festiwalu krajach jak  Dominikana, Zimbabwe , Korea Południowa czy Singapur.
       Osobisty Patronat Honorowy nad Festiwal objął w tym roku JE Abp Henryk Hoser - Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zaproszenie do Komitetu Honorowego Festiwalu przyjęli: Marek Kuchcinski – marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, abp Wojciech Polak - Prymas Polski, Jan Józef Kasprzyk-szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zdzisław Sipiera - wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik-marszałek województwa Mazowieckiego,  abp Wacław Depo-ordynariusz Częstochowski ,-przewodniczący Rady Episkopatu Polski  ds. środków społecznego przekazu,  abp Pacyfik Dydycz-biskup senior Diecezji Drohiczyńskiej, abp Wacław Depo-ordynariusz Częstochowski,  abp Marek Jędraszewski-metropolita Krakowski, 
abp Leszek Sławoj Głódź -biskup Gdański,  bp Tadeusz Pikus - ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, bp Piotr Libera-ordynariusz Diecezji Płockiej,  bp Adam Lepa – biskup senior Biecezji Lodzkiej, prof. Tamara Zacharuk -  rektor UPH Siedlce.
      Wsparcia finansowego – tak ważnego w sytuacji braku wsparcia ze strony Polskiego  Instytut Sztuki Filmowej - udzielili nie tylko nieliczni sponsorzy, ale również członkowie Komitetu Honorowego m.in.  abp Antoni Pacyfik Dydycz i abp Damian Zimoń i bp Adam Lepa. Tradycyjny Patronat Medialny na Festiwalem objęła Telewizja Polska, Tygodnik Niedziela i Portal Opoka. Prezes TVP SA - Jacek Kurski  ufundował Grand Prix Festiwalu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, patronom i sponsorom
 -  Katolickie Stowarzyszenie FilmoweKSF

.

Nagroda im. Juliana Kulentego   „media w służbie Ewangelii 2017"

       Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii  Kolbego z okazji
XXXII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana 2017” 
przyznaje  po raz dwunasty Nagrody  im. Juliana Kulentego - „Media w służbie Ewangelii”
za wybitne osiągnięcia w kraju i zagranicą w promocji wartości duchowych w multimediach.

Nagrodę w kategorii mediów zagranicznych otrzymuje:


Andres Garrigo  -
reżyser i producent Goya Producciones z Hiszpanii
za wieloletnia działalność w dziedzinie realizacji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych
o szczególnych walorach duchowych. Od blisko 10 lat jego filmy uczestniczą w Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów, zdobywając liczne nagrody nie tylko w Polsce , ale i na innych światowych festiwalach m.in. Magnificat w Białorusi czy Festiwalu „Mirable Dictu” w Watykanie.  Andres Garrigo promuje także filmy polskich twórców, zarówno w Hiszpanii, jak i na całym świecie.
Nagrodę w kategorii mediów krajowych otrzymuje :

red. Jacek Kurski
– prezes Telewizji Polskiej SA  
za nadanie w Telewizji Publicznej właściwej rangi programom o głębokich, tradycyjnych wartościach patriotycznych i chrześcijańskich. W ostatnim dwóch latach Telewizja Polska przekazywała  obszerne relacje ze Światowych Dni Młodzieży oraz z obchodów:  1000-lecia Chrztu Polski, 300 lat koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej, (w tym jubileuszowego koncertu i  konkurs wiedzy o Jasnej Górze) ,
150-lecia Objawień w Gietrzwałdzie i 100-lecia Objawień w Fatimie, a także – relacjonowała  pomijane dotychczas uroczystościach  upamiętnienia polskich bohaterów  II Wojny Światowej  i powojennego komunistycznego zniewolenia. Telewizja Polska udziela także wsparcia w produkcji
i dystrybucji filmów z związanych z postaciami św. Jana Pawła II i innych wielkich Polaków. 

Za  Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego:
                                        Ryszard Nowaczewski   – prezes KSF,  Danuta Stachyra  i  Zygmunt Gutowski 
==========================================================================================

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa,   tel.  (+48) 22 823 44 89,  (+48) 602 126 206 www.ksfNiepokalana.pl ,  e-mail    festiwal@ksfNiepokalana.pl .

Nagrody "Media w służbie Ewangelii" w latach poprzednich otrzymali:

2004 r   ks. Tadeusz Rydzyk (założyciel i dyrektor Radio Maryja)
Mel Gibson  - USA (reżyser filmu "Pasja")

2005 r.  ks. Ireneusz Skubiś (redaktor naczelny Tygodnika Niedziela) ,
               s. Jadwiga Wyrozumska (Teatr Cieszyn),
Antoni Zięba (Obrona życia)               
abp John Foley (Watykan),
                Matka Angelica (TV EWTN-USA) i
s. Angela Ann Żukowski (USA Uniwersytet Dayton)

2006 r.  Ks. Prałat Peszkowski (Rodziny Katyńskie)
Madzia Buczek (Podwórkowe Kółka Różańcowe)

2007 r.  bp Józef Zawitkowski – autor Kazan Świętokrzyskich
Philip Gróning (Niemcy) reżyserfilmu "Wielka Cisza" )

2008 r   bp. Adam Lepa
o. Leos Ryska (Czeska Republika) - reżyser filmowy )

2009 r.  red. Robert Tekieli i        
ks. Marian Szablewski (Australia) – reżyser, twórca Teatru Ottoway

2010 r.   red. Jan Pospieszalski - program tv "Warto Rozmawiać") 
                o. CM Paul (Indie) - krytyk filmowy

2012 r.   ks. Roman Szpakowski prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich) i
prof. Shigeki Chiba (Japonia) – reżyser filmowy

2013 r.  Wydawnictwo Franciszkanów w Niepokalanowie
Grupo EDEBE (Hiszpania) - wydawca multimedialny

2014 r.   Telewizja Trwam
Signis International (Belgia) Międzynarodowa Organizacja  Mediów (dawniej OCIC i UNDA)

2015 r    o. Stanisław Piętka (Klasztor Niepokalanów, Rycerstwo Niepokalanej)
Carlo de Biase (Włochy) - reżyser filmowy, producent.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

    Julian Kulenty (1922-2000)
pierwszy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego  im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
reżyser i operator filmowy, inżynier foto-chemik i wykładowca sztuki filmowej, autor  ponad
100  filmów, wieloletni prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, żołnierz Armii Krajowej, członek „Solidarności”, współtwórca i wieloletni dyrektor oraz
 przewodniczący Jury Festiwalu w Niepokalanowie, dyrektor Centrum Edukacja 2000 i współorganizator sieci Klubów Video Edukacja 2000 oraz Konferencji Stowarzyszeń Katolickich.  Nauczyciel  i troskliwy wychowawca wielu młodych twórców filmu, radia i telewizji
.


AWARD OF JULIAN KULENTY „media IN SERVICE OF THE GOSPEL 2017"

On the occasion of the XXXII International Catholic Film and Multimedia Festival “KSF Niepokalana 2017”, the Management Board of the Catholic Film Association of St. Maximilian Maria Kolbe, for the 12th time will grant Julian Kulenty Award “Media in service of the Gospel” for outstanding achievements in the promotion of spiritual values through multimedia on a national and international level.

The prize in a category of foreign media is granted to:

Andrés Garrigó  -
film director and producer fromGoya Producciones, Spain

for a long time (since 2000) activity in the field of the production and distribution of documentary and feature films fo special spiritual value. For nearly 10 years his films have participated in our International Catholic Film and Multimedia Festival and won numerous awards not only in Poland but also at other international festivals (Magnificat, Belarus, Mirable Dictu Festival, the Vatican, American festivals: IFF, ICFF American Film Award, Art Non Stop Film Festival, among others). Andrés Garrigó and Goya Producciones also promote Polish religious films in Spain and around the world.

The prize in a category of national media is granted to:

Jacek Kurski
– CEO of Telewizja Polska SA  

for granting a suitable place for programmes with deep, traditional, patriotic and Christian values on the Public Television broadcast. Over the last two years, TVP has provided an extensive coverage of the World Youth Days and other important events, such as: the 1000th Anniversary of the Baptism of Poland, 300-years Anniversary of the Coronation of Our Lady of Czestochowa (including the Jubilee Concert and a knowledge contest on Jasna Góra), the 150th anniversary of the Marian Apparitions in Gietrzwald and the 100th Anniversary of the Fatima Apparitions. This Public TV Station (TVP) has also retransmitted previously ignored events related to the memory of the Polish World War II heroes and the post-war communist enslavement. At the same time, TVP supports the production and the distribution of films related to Saint John Paul II and other great Poles.

 On behalf of the Management Board of Catholic Film Association (KSF)

Ryszard Nowaczewski   – president KSF,  Danuta Stachyra  and  Zygmunt Gutowski 
==========================================================================================

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe, Barska 2 str., 02-315 Warsaw, Poland   tel.  (+48) 22 823 44 89,  (+48) 602 126 206 www.ksfNiepokalana.pl ,  e-mail    festiwal@ksfNiepokalana.pl .

Awards "Media in service of the Gospel "
 in the previous years were awarded to
:

2004 r   ks. Tadeusz Rydzyk (founder and director of Radio Maryja, Poland)
Mel Gibson  - USA (director of the film "The Passion of Christ")

2005 r.  ks. Ireneusz Skubiś (editor in chief „Niedziela” weekly magazine, Poland) ,
               s. Jadwiga Wyrozumska (Theatre in Cieszyn, Poland),
Antoni Zięba (Pro Life activity, Poland)               
abp John Foley (from the Vatican),
               Mother Angelica (EWTN TV,  USA) and
s. Angela Ann Żukowski (Dayton University, USA)

2006 r.  Fr. Prałat Peszkowski (Rodziny Katyńskie/ Katyn families)
Madzia Buczek (Podwórkowe Kółka Różańcowe – rosary groups, Poland)

2007 r.  bp Józef Zawitkowski (author of homilies (Kazania Świętokrzyskie, Poland)
Philip Gróning (director of the film "Great Silence", Germany)

2008 r   bp. Adam Lepa, Poland
Fr. Leos Ryska (film director, Czech Republic)

2009 r.  Robert Tekieli (journalist, Poland) and      
Fr. Marian Szablewski (director, founder of Ottoway Theatre, Australia)

2010 r.   Jan Pospieszalski  (journalist of the tv programme "Warto Rozmawiać" (It´s worth talking), Poland) 
                o. CM Paul (film critic, India)

2012 r.   Fr. Roman Szpakowski (president of the Catholic Editors Association (SWK), Poland) and
prof. Shigeki Chiba (film director, Japan)

2013 r.  Publishing House of Franciscan Fathers in Niepokalanov, Poland

EDEBEPublishing Group (multimedia publisher, Spain)

2014 r.   Telewizja Trwam, Poland
Signis International, Belgium (International Media Organisation before OCIC and UNDA)

2015 r    Fr. Stanisław Piętka (Niepokalanov Monastery, Knights of Immaculata, Poland)
Carlo de Biase (film director and producer, Italy).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

    Julian Kulenty (1922-2000)
the first president of the Catholic Film Association (KSF) of Saint Maximilian Maria Kolbe.
Film director and cameraman, photo chemical engeneer and professor of the film art. Author of over 100 films. Long year president of the Warsaw section of the Polish Scientific Film Association, Home Army soldier, member of „Solidarity”, co-founder and director and the president of the jury of the International Catholic Film Festival „Niepokalanov”. Director of Edukacja 2000 Center and co-organiser of „Edukacja 2000” Video Clubs network and the Catholic Associations´ Conference. Professor and caring educator of many young film, radio and tv producers
.