Walny zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego - 6.05.2023 r.


6 maja 2023 r. w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. św. Maksymiliana Marii Kolbe przy ul. Barskiej 2 w Warszawie odbył się walny zjazd członków KSF. Podczas spotkania odbyły się wybory nowego Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podsumowana została działalność ustępującego Prezesa i Zarządu oraz wytyczono plany dalszej działalności.

Nowym prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. św. Maksymiliana Marii Kolbe został wybrany Jan Paweł Wierzbicki, syn śp. Romualda Wierzbickiego.

Funkcje wiceprezesów KSF powierzono Jolancie Furgał i Eugeniuszowi Jachymowi.Jako członkowie zarządu zostali wybrani:

Agnieszka Kur (skarbnik)
ks. dr Krzysztof J. Gryz
Krzysztof Kasprzak
Bogusława Stanowska-Cichoń
Michał Steciak.


Nowo wybrana Komisja Rewizyjna:
Artur Stachyra (przewodniczący),
Aneta Barcik
Zbigniew CichońCzłonkami honorowymi Stowarzyszenia zostali ogłoszeni:
ks. prałat Henryk Bartuszek - proboszcz parafii św. Jakuba w Warszawie-Ochocie, w której mieści się siedziba KSF,
ks. prałat Kazimierz Gniedziejko - asystent Kościelny KSF, proboszcz Parafii MB Częstochowskiej w Józefowie,
Wieloletni prezesi KSF i dyrektorzy Festiwalu Niepokalanów (KSF Niepokalana):
Zygmunt Gutowski,
Danuta Stachyra,
Ryszard Nowaczewski
Grażyna Krupska.
ks. dr Ryszard Gołąbek - przewodniczący Jury Festiwalu.