Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
im. św. Maksymiliana Marii Kolbe

ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
tel. +48 731-363-863
e-mail: festiwalniepokalana@gmail.com
NIP: 522-10-04-022