Idea

Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalana” organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbe służy wspieraniu rozwoju wartościowej twórczości filmowej, telewizyjnej, radiowej i multimedialnej, pozostającej w zgodzie z Katolicką Nauką Społeczną, rozpoznaniu i podsumowaniu najnowszego polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu, radia, telewizji i multimediów inspirowanych takimi wartościami jak: dobro, piękno, pomoc niepełnosprawnym, uzależnionym, opartego na tradycjach chrześcijańskich i narodowych. Festiwal służy ponadto poszerzeniu wiedzy o nowych formach mediów przekazujących i promujących wartości płynące z Ewangelii oraz krajowej i międzynarodowej współpracy merytorycznej oraz pomocy w promocji, dystrybucji i wymianie dzieł.


Najważniejszym celem realizacji przedsięwzięcia jest udostępnienie nagrodzonych prac szerokiej rzeszy publiczności oraz wytypowanie najbardziej wartościowych filmów i ich promocji w kraju i za granicą.


Festiwal wspiera rozpowszechnianie dorobku twórców filmowych i radiowych, dając im możliwość dotarcia do większej rzeszy odbiorców poprzez prezentację w mediach i internet. Przebieg Festiwalu prowadzony w formule on-line pozwala zaprezentować prace nagrodzonych twórców na całym świecie.


MKFFiM istnieje od 1986 roku i rozwinął się z festiwalu filmowego o zasięgu krajowym do multimedialnego festiwalu międzynarodowego. W festiwalu biorą udział zarówno twórcy filmów amatorskich, jak i profesjonalnych, autorzy programów telewizyjnych, radiowych i multimedialnych. W ciągu 38 lat istnienia Festiwalu zaprezentowano ponad 4200 filmów z 52 krajów z wszystkich części świata oraz oceniono ponad 460 programów radiowych. Filmy i programy radiowe zgłaszane na Festiwal obejmują szerokie spektrum tematów związanych z życiem współczesnego człowieka. Dzieła te, aby mogły być pokazywane, promowane i nagradzane, powinny przekazywać prawdę, dobro, piękno i ewangeliczną miłość, pokazywać godziwe życie, podtrzymywać nadzieję, przybliżać ku Bogu.