Historia

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
im. św. Maksymiliana Marii Kolbe

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe powstało z inicjatywy działającej od początku lat osiemdziesiątych Grupy Filmowców Katolickich im o. Maksymiliana Marii Kolbego. W roku 1986 członkowie tej Grupy zorganizowali w oparciu o doświadczenia z prowadzonych rekolekcji dla twórców oraz pokazów filmów w kościołach, pierwszy Festiwal Filmów Religijno-Moralnych w Niepokalanowie – Lasku, który przerodził się w organizowany corocznie Festiwal Filmów Katolickich Niepokalanów AD, zaś od roku 1993 – w Międzynarodowy.


W grudniu roku 1990 członkowie Grupy Filmowców Katolickich utworzyli Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego – jako pierwsze w Polsce powojennej prywatne stowarzyszenie wiernych, zarejestrowane oficjalnie w Sądzie i zaakceptowane przez Konferencje Episkopatu Polski oraz Prymasa Polski – Józefa Kardynała Glempa – na wniosek biskupa Adama Lepy, ówczesnego Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Środków Społecznego Przekazu.


Pierwszym Asystentem Kościelnymi Stowarzyszenia był śp. ks. Jan Chrapek – ówczesny generał Zakonu Michalitów, późniejszy biskup pomocniczy Diecezji Drohiczyńskiej i Toruńskiej, a następnie Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Od roku 1994 do 2004 roku Asystentem Kościelnym KSF był ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski. Od roku 1994 opiekunami duchownymi Stowarzyszenia byli ojciec Feliks Folejewski z Zakonu Księży Pallotynów oraz ojciec Stanisław Piętka prezes Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej.


W roku 1991 w ramach KSF rozpoczęto produkcję filmów w powołanym na podstawie koncesji Komitetu Kinematografii Zespole Filmowym „Edukacja 2000”. W roku 1992 z inicjatywy KSF pod patronatem Prymasa Polski, Ministra Edukacji oraz Prezesa „Wspólnoty Polskiej” zaczęły powstawać Kluby Wideo Edukacja 2000. Powstało ponad 340 klubów w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. W roku 1993 utworzone zostało Centrum Edukacji 2000 szkolące młodych dziennikarzy m.in. dla potrzeb powstających mediów katolickich. W latach 1997-1998 Stowarzyszenie było jednym z głównych inicjatorów reaktywowania przez Zakon Franciszkanów Radia Niepokalanów i powołania Telewizji Niepokalanów, która przekształciła się w Telewizję Puls, oraz w pierwszych latach działania było współorganizatorem tych inicjatyw.


W roku 1999 Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego otrzymało – w Konkursie „Pro Publico Bono” na Obywatelską Inicjatywę dziesięciolecia 1989-1999 organizowanym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka dyplom o następującym brzmieniu: „W dowód uznania dla Uczestnika Konkursu Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego za dzielność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej”.


Za wspieranie działalności Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego Walne Zjazdy KSF nadały tytuły Honorowych Członków KSF m.in.: śp. arcybiskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, śp. biskupowi Władysławowi Miziołkowi, śp. biskupowi Janowi Chrapkowi, śp. ojcu Henkowi Hoekstra – prezesowi OCIC, śp. biskupowi Zbigniewowi Kraszewskiemu oraz pierwszemu prezesowi KSF – śp. reżyserowi Julianowi Kulentemu, którego imieniem nazwano coroczną nagrodę KSF „Media w służbie Ewangelii”. Tytuły Honorowych Członków KSF otrzymali również: biskup Adam Lepa, biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, ojciec Feliks Folejewski, ojciec Stanisław Piętka – prezes Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej, ks. prałat – Zdzisław Peszkowski, o. Tadeusz Rydzyk, prof. Andrzej Ruszkowski z Kanady, s. Angela Ann Żukowski (USA) – prezes UNDA, Robert Molhant (Belgia) – sekretarz generalny OCIC.


Od roku 1993 KSF jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Filmu i Audiowizji OCIC, zaś roku później stało się jednym z inicjatorów powstania Konferencji Stowarzyszeń Katolickich oraz członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.


Do 2016 roku Festiwal występował pod nazwą „Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów” i był organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbe wraz z Klasztorem Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Stowarzyszeniem Rycerstwa Niepokalanej. Od 2017 roku MKFFiM jest organizowany wyłącznie przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe pod zmienioną nazwą festiwalu jako „Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów «Niepokalana»” w Warszawie, zaś od 2019 roku w Józefowie.


Prezesi Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

im. św. Maksymiliana Marii Kolbe
na przestrzeni lat:


śp. Julian Kulenty
prezes KSF w okresie 08.12.1990 r. - 26.03.1994 r.

Zygmunt Gutowski
prezes KSF w okresie 26.03.1994 r. - 03.12.2005 r.


śp. Iwona Romanowska
prezes KSF w okresie 03.12.2005 r. - 15.12.2007 r.


Danuta Stachyra
prezes KSF w okresie 15.12.2007 r. - 13.10.2013 r.


Wiesław Domagalski
prezes KSF w okresie 13.10.2013 r. - 26.04.2016 r. (rezygnacja)


Ryszard Nowaczewski
prezes KSF w okresie 26.04.2016 - 09.05.2023 r.


Jan Paweł Wierzbicki
obecny prezes KSF od 09.05.2023 r.,
syn śp. Romualda Lecha Wierzbickiego – współzałożyciela KSF

Pierwszym Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia był śp. ks. Jan Chrapek – ówczesny generał Zakonu Michalitów, późniejszy Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Od roku 1994 opiekunem duchownym KSF był do roku 2004 – śp. ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski. Opiekunem od 1994 był również ojciec Feliks Folejewski z Zakonu Księży Pallotynów oraz ojciec Stanisław Piętka – późniejszy gwardian Klasztoru Niepokalanów i prezes Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej.


Honorowi Członkowie KSF:

ks. prał. Henryk Bartuszek - proboszcz Parafii św. Jakuba w Warszawie-Ochocie,

ks. prał. Kazimierz Gniedziejko - asystent Kościelny KSF,


Wieloletni prezesi KSF i dyrektorzy Festiwalu Niepokalanów (KSF Niepokalana):

Zygmunt Gutowski,

Danuta Stachyra,

Ryszard Nowaczewski


Grażyna Krupska - dyrektor Biura KSF

ks. Ryszard Gołąbek - przewodniczący Jury Festiwalu

bp Marian Błażej Kruszyłowicz

o. Stanisław Piętka - b. prezes Rycerstwa Niepokalanej

s. Angela Ann Żukowski (USA) - b. prezes UNDA,


śp. bp Adam Lepa,

śp. Robert Molhant (Belgia) - sekretarz generalny OCIC

śp. abp Bronisław Dąbrowski,

śp. bp Władysław Miziołek,

śp. bp Jan Chrapek,

śp. o. Henk Hoekstra – b. prezes OCIC

śp. bp Zbigniew  Kraszewski, śp. reżyser Julian Kulenty - pierwszy prezes KSF. 

śp. ks. prał. Zdzisław Peszkowski,

śp. prof. Andrzej Ruszkowski (Kanada)

śp. o. Feliks Folejewski - b. asystent Kościelny KSF, pallotyn


Kalendarium

W roku 1983 Grupa Filmowców Katolickich im. Ojca M. M. Kolbego rozpoczęła swoją działalność.


W 1986 roku wspólnie z Klasztorem Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie rozpoczęła organizację corocznych festiwali filmowych.


W dniu 8 listopada 1990 roku w oparciu o prawo kanoniczne i prawo państwowe, KSF zostało oficjalnie zarejestrowane jako prywatne stowarzyszenie wiernych.


Od 1986 roku „KSF” jest głównym organizatorem Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmowego i Multimediów.


W latach 1986-2016 jako organizator Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmowego i Multimediów „Niepokalanów”, zaś od 2017 roku jako organizator Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmowego i Multimediów „Niepokalana”.


Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbe zorganizowało, począwszy od 1986 roku, 37 edycji festiwalu o charakterze międzynarodowym. W zasobach archiwalnych Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego znajduje się około 6800 filmów.Historyczne logo Festiwalu


Historyczna statuetka Festiwalu


Obecna statuetka Festiwalu